Увеличаване на TTL на OpenWRT

Публикувано на

Когато разполагате с OpenWRT рутер и ви се наложи да увеличите стойността на TTL-a може да се направи по следния начин:

Инсталирате следните пакети: iptables-mod-ipopt и kmod-ipt-ipopt

Това може да направите през SSH терминал със следната команда:

opkg install iptables-mod-ipopt kmod-ipt-ipopt

Или в LuCi интерфейса от System -> Software.

След това в LuCi интерфейса в Network -> Firewall -> Custom Rules добавяте следния код.

iptables -t mangle -I POSTROUTING 1 -j TTL --ttl-set 128

Това ще направи TTL-a със стойност 128

blog comments powered by Disqus