Сигурност


Опит за DNS rebind атака

Публикувано на

Като един компютърен нърд от време на време си гледам логовете на рутера. Това, което ми направи впечатление днес, и което не бях виждал преди, са следните редове:

Sat Jan 14 14:20:49 2017 daemon.warn dnsmasq[12116]: possible DNS-rebind attack detected: 6.57.63.45.zz.countries.nerd.dk
Sat Jan 14 14:20:51 2017 daemon.warn dnsmasq[12116]: possible DNS-rebind attack detected: 206.146.217.87.zz.countries.nerd.dk
Sat Jan 14 14:20:53 2017 daemon.warn dnsmasq[12116]: possible DNS-rebind attack detected: 14.96.161.89.zz.countries.nerd.dk
Sat Jan 14 14:26:05 2017 daemon.warn dnsmasq[12116]: possible DNS-rebind attack detected: 206.146.217.87.zz.countries.nerd.dk
Sat Jan 14 14:26:07 2017 daemon.warn dnsmasq[12116]: possible DNS-rebind attack detected: 6.57.63.45.zz.countries.nerd.dk
Sat Jan 14 14:32:43 2017 daemon.warn dnsmasq[12116]: possible DNS-rebind attack detected: 126.207.89.89.zz.countries.nerd.dk …
Comments