Pretty print на JSON с Python

Публикувано на

Наложи ми се да разгледам по-детайлно един JSON стринг, който беше доста дълъг и само на един ред. Знам, че има online JSON pretyfier-и, но ми се искаше да видя какво е необходимо за да си го направя локално в терминала (по-конкретно в ipython). Оказа се доста просто:

import json
from collections import OrderedDict

json_data = r'''paste your JSON here'''

data = json.JSONDecoder(object_pairs_hook=OrderedDict).decode(json_data)
print(json.dumps(data, indent=2, ensure_ascii=False))

Кратко и красиво

blog comments powered by Disqus