Използване на pdftk на Fedora 25+

Публикувано на

От няколко версии на сам pdftk не може да се намери в хранилищата на Fedora заради различни проблеми свързани с gcj и други. Ако все пак искате да ползвате pdftk под Fedora, може да стане със следния workaround посредством Docker и Python.

#!/usr/bin/env python
import os
import sys
import subprocess

PDFTK_DOCKER_IMAGE = 'agileek/pdftk'


def main(*argv):
  file_args = {'stamp', 'output'}
  files = {}
  last_arg = None
  pdftk_args = argv[1:]
  if (pdftk_args):
    files['input'] = pdftk_args[0]
    for arg in pdftk_args[1:]:
      if last_arg:
        if last_arg in file_args:
          files[last_arg] = arg
        last_arg = None
      else:
        last_arg = arg

  volumes = set()
  for val in files.values():
    if val not in {'-', 'PROMPT'}:
      volumes.add(os.path.dirname(os.path.abspath(os.path.normpath(val))))

  docker_args = [
    'docker',
    'run',
    '-it',
    '--rm',
    '--user', '{uid}:{gid}'.format(uid=os.getuid(), gid=os.getgid()),
  ]
  for volume in sorted(volumes):
    docker_args.extend(['-v', '{volume}:{volume}:z'.format(volume=volume)])

  docker_args.append(PDFTK_DOCKER_IMAGE)
  docker_args.extend(pdftk_args)
  subprocess.call(docker_args)


if __name__ == '__main__':
  main(*sys.argv)

Необходимо е само да имате инсталиран Docker и да добавите потребителя си в docker групата, за да не се налага да стартирате скрипта със sudo.

С този  workaround може да имате проблеми и със SELinux, така че може да се наложи да го изключите временно, докато ползвате pdftk. Скрипта добавя :z към аргумента за монтиране на необходимите директории, за да се добави необходимия контекст за SELinux, за да позволи достъпа. Повече инфо тук using-volumes-with-docker-can-cause-problems-with-selinux

blog comments powered by Disqus