Свързване чрез VPN под Fedora 21

Публикувано на

Скоро ми се наложи да си конфигурирам VPN за да работя отдалечено. Сега ползвам Fedora 21 и реших да настроя всичко през графичният инструмент на Gnome 3. Опитвах какво ли не, но така и не можех да се свържа успешно. Погледнах в логовете и там видях следното съобщение:

LCP: timeout sending Config-Requests

Причината се оказа, че  firewall-a блокира gre порта (порт 47). През графичния интерфейс на firewalld не успях да го разреша. Това, което намерих е чрез използването на командата firewall-cmd.

firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter INPUT 0 -p gre -j ACCEPT
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv6 filter INPUT 0 -p gre -j ACCEPT

Благодарение на параметъра --permanent тази конфигурация остава и след рестарт на компютъра.

Вече мога да си ползвам VPN без проблем.

Източник: https://ask.fedoraproject.org/en/question/63759/pptp-connection-fails-after-last-update/

blog comments powered by Disqus