Подкарване на Viber под Fedora 26/27

Публикувано на

Обновена на 21.12.2017г.

Има излязла вече нова версия на Viber (версия 7), която вече работи без проблем.

Все пак за хората, които са още с VIber 6.5 и поради някаква причина не искат да обновят оставям оригиналната статия.


Скоро излезе новата версия на Fedora, а именно Fedora 26. Побързах да упгрейдна за да видя новите благинки, но след като се опитах да пусна Viber останах разочарован, че нищо не се случва. Като го пуснах през терминал видях следните грешки:

qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve CRYPTO_num_locks
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve CRYPTO_set_id_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve CRYPTO_set_locking_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve ERR_free_strings
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve EVP_CIPHER_CTX_cleanup
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve EVP_CIPHER_CTX_init
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_new_null
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_push
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_free
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_num
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_pop_free
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_value
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSL_library_init
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSL_load_error_strings
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSL_get_ex_new_index
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv2_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv23_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv2_server_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv23_server_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve X509_STORE_CTX_get_chain
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve OPENSSL_add_all_algorithms_noconf
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve OPENSSL_add_all_algorithms_conf
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLeay
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLeay_version
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function CRYPTO_num_locks
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function CRYPTO_set_id_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function CRYPTO_set_locking_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function SSL_library_init
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function SSLv23_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function sk_num

Оказа се, че това е проблем свързан с това, че Fedora 26 вече идва с OpenSSL 1.1, докато версията на Qt, с която идва Viber е компилирана да работи с OpenSSL 1.0. Въпреки че имам инсталиран compat-openssl10 не успява да използва правилните .so файлове и не може да тръгне.

Решението се оказа доста просто. Като root трябва да се изпълни следното:

Fedora 26

ln -s /usr/lib64/libssl.so.1.0.2j /opt/viber/lib/
ln -s /usr/lib64/libssl.so.1.0.2j /opt/viber/lib/libssl.so

Fedora 27

ln -s /usr/lib64/libssl.so.1.0.2m /opt/viber/lib/
ln -s /usr/lib64/libssl.so.1.0.2m /opt/viber/lib/libssl.so

След това Viber се отваря без проблем.

blog comments powered by Disqus