Java


Java Unknown named curve: 1.3.132.0.10

Публикувано на

От известно време насам ми се налага да работя с екосистемата на Java. Попаднах на следният exception:

java.security.cert.CertificateParsingException: java.io.IOException: Unknown named curve: 1.3.132.0.10

Това се случи с OpenJDK 8 под Fedora 27

Единствената информация, която намерих по темата е бъг в OpenJDK и бъг в Bugzilla-та на RedHat. От там става ясно, че има някакъв проблем с NSS и SunEC и за workaround може да изключа SunEC, което е за криптография с елиптични криви. Може би не е най-доброто решение, но колкото да си свърша работата стана. За целта трябваше да редактирам /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk/jre/lib/security/java.security и от там да премахна sun.security.ec.SunEC от списъка …

Comments