Всеки път забравям да слагам --set-upstream при създаване нов бранч

Публикувано на

Колко често ви се случва да създадете нов бранч в git, да го пушнете към origin, след това някой да го редактира и вие да искате да вземете промените изпълнявайки:

git pull

с надеждата, че промените ще се появят, а то да ви изкара:

You asked me to pull without telling me which branch you
want to merge with, and 'branch.branches.merge' in
your configuration file does not tell me, either. Please
specify which branch you want to use on the command line and
try again (e.g. 'git pull <repository> <refspec>').
See git-pull(1) for details.

If you often merge with the same branch, you may want to
use something like the following in your configuration file:
[branch "branches"]
remote = <nickname>
merge = <remote-ref>

[remote "<nickname>"]
url = <url>
fetch = <refspec>

See git-config(1) for details.

Решението е просто. При първото (или някое следващо, ако първият път сте забравили) изпълнение на командата:

git push origin <branch_name>

Просто трябва да се добави --set-upstream. Командата ще изглежда така:

git push origin <branch_name> --set-upstream

Така вече при pull-ване няма да се налага експлицитно да се се казва remote-a и бранча.

blog comments powered by Disqus