GIT


Всеки път забравям да слагам --set-upstream при създаване нов бранч

Публикувано на

Колко често ви се случва да създадете нов бранч в git, да го пушнете към origin, след това някой да го редактира и вие да искате да вземете промените изпълнявайки:

git pull

с надеждата, че промените ще се появят, а то да ви изкара:

You asked me to pull without telling me which branch you
want to merge with, and 'branch.branches.merge' in
your configuration file does not tell me, either. Please
specify which branch you want to use on the command line and
try again (e.g. 'git pull <repository> <refspec>').
See git-pull(1) for details.

If you often merge with the …
Comments

Поправка на счупено GIT репо

Публикувано на

В рамките на една седмица ми се счупи два пъти да се рестартира машината на която работя (всъщност две машини една реална и една виртуална). И двата локалното GIT репо на проекта по който работех се счупи. Даваше грешка от рода:

error: object file .git/objects/bf/ad64aa6d1f4fd5920a7213654fdd35268ec25b is empty fatal: loose object bfad64aa6d1f4fd5920a7213654fdd35268ec25b (stored in .git/objects/bf/ad64aa6d1f4fd5920a7213654fdd35268ec25b) is corrupt

Когато ми се случи за първи път, не бях правил много неща (или поне така си мисля) и клинирах репото наново и си продължих работата. Когато обаче се случи за втори път имах известно количество работа която не исках да загубя (пък и исках …

Comments