Въведение в BASH и zenity

Публикувано на

Хората занимаващи се с линукс, знаят огромните възможности на bash шела. В света на графичният интерфейс искаме да направим нашият скрипт по интерактивен, за това на помощ идва малкото приложение zenity. Реших да напиша няколко елементарни примерчета и след това да покажа как може да се използват BASH и Zenity, за направата на скрипотве за Nautilus.

Ето го първият пример:

#!/bin/bash
(
  echo Hello World!
) | zenity --text-info --width=800 --height=600 --title="Hello World"

Това ще създаде текстов прозорец, който не може а бъде редактиран с размери 800x600,  в който ще пише "Hello World!". Някой може да забележи, че не използвам стандартният синтаксис:

echo Hello World! | zenity --text-info --width=800 --height=600 --title="Hello World"

Това е така, понеже искам да покажа как може изходът от цял блок да бъде пренасочен към zenity. Така например може в скобите да имаме по-сложен изход, като например:

( 
  for i in 1 2 3 4 5; do
    echo $i
  done
) | zenity --text-info --width=800 --height=600

Така ако имаме някакъв скрипт, койо само извежда информация, без да има диалог можем да го оградим със скоби и да пренасочим изхода към zenity за да си получим по-красив прозорец за лог.

За сега толкова, очаквайте още.

blog comments powered by Disqus