BASH и zenity


Използване на BASH и Zenity в Nautilus

Публикувано на

Както знаем стандартният файлов мениджър за Gnome има възможност да сложим наши скриптове, писани на който си искаме език, които от своя страна да ни помагат и автоматизират работата.

    Преди да направим какъвто и да е смислен скрипт първо трябва да започнем с някакво въведение. Първо можем да видим с какви променливи разполагаме (enviroment variables). За целта създаваме си примерен скрипт в директория ~/.gnome2/nautilus-scripts със следното съдържание:

#!/bin/bash
set | zenity --text-info --width=800 --height=600 --title="$PWD"

    Ако направим файла изпълним и след това кликнем някъде в nautilus с десния бутон на мишката и от под меню scripts изберем името …

Comments

Въведение в BASH и zenity

Публикувано на

Хората занимаващи се с линукс, знаят огромните възможности на bash шела. В света на графичният интерфейс искаме да направим нашият скрипт по интерактивен, за това на помощ идва малкото приложение zenity. Реших да напиша няколко елементарни примерчета и след това да покажа как може да се използват BASH и Zenity, за направата на скрипотве за Nautilus.

Ето го първият пример:

#!/bin/bash
(
  echo Hello World!
) | zenity --text-info --width=800 --height=600 --title="Hello World"

Това ще създаде текстов прозорец, който не може а бъде редактиран с размери 800x600,  в който ще пише "Hello World!". Някой може да забележи, че не …

Comments